Сред множеството клиенти на адвокатска кантора "Симеонов и Дерменджиев" са големи частни и държавни български и международни компании

Сред множеството клиенти на адвокатска кантора "Симеонов и Дерменджиев" са големи частни и държавни български и международни компании, както и специализирани държавни институции като Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, както и много други.