Арбитраж в Централна и Източна Европа - възможности и капани

На 13 юни 2003 г. в Будапеща г-н Ивайло Дерменджиев взе участие в симпозиум на Лондонския международен арбитражен съд на тема: "Арбитраж в Централна и Източна Европа - възможности и капани". Темата на неговия труд бе "Проблеми, свързани с компетентността, отвода и изпълнението – оспорване на компетентността, неправомерни действия и отклонения и съдебна намеса".