Публикация на управляващия съдружник Г-н Ивайло Дерменджиев

Публикация на управляващия съдружник Г-н Ивайло Дерменджиев - доктор по право в Чешки /и Централноевропейски/ годишник по арбитражно производство за 2014 г., том IV, глава: „Независимост и безпристрастност на арбитрите” на тема:
 „Оказва ли правото на Европейски съюз влияние върху независимостта и безпристрастността на арбитрите”