Адвокатска кантора „Симеонов и Дерменджиев” работи в много тясно сътрудничество с международни адвокатски кантори

Адвокатска кантора „Симеонов и Дерменджиев” работи в много тясно сътрудничество с международни адвокатски кантори от Лондон, Северна Америка, Общността на независимите държави и от съседните страни на Балканския полуостров. Нашите адвокати участват в различни проекти, свързани с инвестиционни операции, създаване на новата българска законодателна рамка и нейното съответствие със законодателството на Европейската общност.