През 2013 г. и 2014 г. адв. д-р Ивайло Дерменджиев и адв. Васил Байчев вземат участие във водещата арбитражна конференция „Vienna Arbitration Days”

През 2013 г. и 2014 г. адв. д-р Ивайло Дерменджиев и адв. Васил Байчев вземат участие във водещата арбитражна конференция „Vienna Arbitration Days”, провеждана в Австрия. Конференцията се състои веднъж годишно в рамките на два поредни дни, като се обсъждат основни актуални теми относно международния арбитраж. Темата на конференцията, провела се през 2013 г., е следната: „Приложимо право в международния арбитраж”. През следващата 2014 г. поставената за обсъждане тема е „Правомощия на арбитъра”.