Управляващият съдружник Г-н Ивайло Дерменджиев взе участие в семинар, организиран от Спортния арбитражен съд /Court of arbitration for sport, CAS/

Управляващият съдружник Г-н Ивайло Дерменджиев взе участие в семинар, организиран от Спортния арбитражен съд /Court of arbitration for sport, CAS/. Семинарът се проведе на 27-28 септември 2013 г. в резервата Масай Мара, Кения. По-важни сред обсъжданите на семинара теми бяха следните: „Нови насоки в арбитража”, „Анализ на юриспруденцията на Швейцарския федерален трибунал, касаеща Спортния арбитражен съд”, „Кодекс на спорта – арбитражни правила” и др.