НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

Екипът ни за процесуално представителство и арбитраж има изключителна репутация в производствата по решаване на вътрешни и международни спорове

Екипът ни за процесуално представителство и арбитраж има изключителна репутация в производствата по решаване на вътрешни и международни спорове.Ние предоставяме на нашите клиенти правна помощ в арбитражните производства "ad hoc" или производства, ...


Адвокатска кантора „Симеонов и Дерменджиев” работи в много тясно сътрудничество с международни адвокатски кантори

Адвокатска кантора „Симеонов и Дерменджиев” работи в много тясно сътрудничество с международни адвокатски кантори от Лондон, Северна Америка, Общността на независимите държави и от съседните страни на Балканския полуостров. Нашите адвокати ...


Екипът на адвокатска кантора "Симеонов и Дерменджиев" обикновено споделя своя практически опит чрез публикуване на статии в специализирани български и международни издания

Екипът на адвокатска кантора „Симеонов и Дерменджиев” обикновено споделя своя практически опит чрез публикуване на статии в специализирани български и международни издания.


Сред множеството клиенти на адвокатска кантора "Симеонов и Дерменджиев" са големи частни и държавни български и международни компании

Сред множеството клиенти на адвокатска кантора "Симеонов и Дерменджиев" са големи частни и държавни български и международни компании, както и специализирани държавни институции като Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, както и ...


Арбитраж в Централна и Източна Европа - възможности и капани

На 13 юни 2003 г. в Будапеща г-н Ивайло Дерменджиев взе участие в симпозиум на Лондонския международен арбитражен съд на тема: "Арбитраж в Централна и Източна Европа - възможности и капани". Темата на неговия труд бе "Проблеми, свързани с компетентността, отвода ...


Публикация на управляващия съдружник Г-н Ивайло Дерменджиев

Публикация на управляващия съдружник Г-н Ивайло Дерменджиев - доктор по право в Чешки /и Централноевропейски/ годишник по арбитражно производство за 2014 г., том IV, глава: „Независимост и безпристрастност на арбитрите” на тема: „Оказва ли правото ...


Отмяна на решение на Международната боксова федерация

Отмяна на Решение на Международната боксова федерация от съда в Лозана, с което България беше лишена от провеждането на европейско първенство по бокс. Решението е добър прецедент в арбитражната практика и представлява значителен интерес за ...


През 2013 г. и 2014 г. адв. д-р Ивайло Дерменджиев и адв. Васил Байчев вземат участие във водещата арбитражна конференция „Vienna Arbitration Days”

През 2013 г. и 2014 г. адв. д-р Ивайло Дерменджиев и адв. Васил Байчев вземат участие във водещата арбитражна конференция „Vienna Arbitration Days”, провеждана в Австрия. Конференцията се състои веднъж годишно в рамките на два поредни дни, като се обсъждат основни ...


Управляващият съдружник Г-н Ивайло Дерменджиев взе участие в семинар, организиран от Спортния арбитражен съд /Court of arbitration for sport, CAS/

Управляващият съдружник Г-н Ивайло Дерменджиев взе участие в семинар, организиран от Спортния арбитражен съд /Court of arbitration for sport, CAS/. Семинарът се проведе на 27-28 септември 2013 г. в резервата Масай Мара, Кения. По-важни сред обсъжданите на семинара теми бяха ...


Участие на адв. д-р Ивайло Дерменджиев в Международна конференция в град Кишинев, Република Молдова

Управляващият съдружник адв. д-р Ивайло Дерменджиев взе участие в Международна научно-практическа конференция на тема "20 години Арбитражен съд в Молдова - постижения и перспективи", провела се на 16.05 - 17.05.2014 г. в град Кишинев, Република Молдова. Адвокат ...