S & D ПРОФИЛ

Кантора „СИМЕОНОВ и ДЕРМЕНДЖИЕВ” е една от първите частни адвокатски кантори, работещи в България след демократичните промени през 1989 година. Тя е създадена през 1991 г. от няколко опитни адвокати със значителна практика за предходните 20 години. Компанията предлага широк спектър от правни консултации и услуги в областта на гражданското право - търговско право, дружествено право, корпоративно право, чуждестранни инвестиции, инвестиционни дейности, приватизация, банково дело и финанси, данъчно облагане и т.н.
Партньорите и асоциираните членове, които работят във фирмата, имат представителни права да защитават интересите на нашите клиенти пред всички съдебни органи и юрисдикции в България, включително пред Административен съд – гр. София, Върховния съд и пред Върховния административен съд на Република България.

Г-н Ивайло Дерменджиев, Доктор по международно частно право

Роден е на 7 Ноември 1962 г. Завършва Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност право. Притежава диплома по английско право и право на Европейския съюз от университета в Кеймбридж. Той е старши управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Симеонов и Дерменджиев”. Доктор е по право с докторска дисертация в областта на международното частно право и международен арбитраж. Член е на Българската търговско – промишлена палата. Член е още на Лондонския международен арбитражен съд. Арбитър е в списъка с арбитри на Международния арбитражен съд по спорта в Лозана, Швейцария. Той е Почетен Консул на Република Кения в България. Член е на Софийска адвокатска колегия. Член е също така на Британско – българската правна асоциация в Лондон. Член е и на Австрийско – българската търговска камара.
Говорими езици: английски и руски език

Г-н Константин Симеонов

Роден е на 13 април 1946 г. Учи в университета в Загреб. Завършва Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност право. Партньор е в Адвокатско дружество „Симеонов и Дерменджиев”. Преди да се присъедини към Софийска адвокатска колегия през 1977 г. Константин Симеонов придобива значителен опит като прокурор. Той специализира в наказателното право, банково право и гражданско производство.
Говорими езици: сръбски и руски език

Г-жа Ана Велкова

Родена е на 16 ноември 1970 година. Завършва Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност право. Съдружник е в Адвокатско дружество „Симеонов и Дерменджиев”. Член е на Софийска адвокатска колегия. Генерален секретар е на Българската асоциация по европейско право. Ана Велкова специализира в областта на гражданското право и процес, европейското право, производства за преустановяване на нарушения, административно и данъчно право.
Говорими езици: английски и испански език.

Г-н Васил Байчев

Роден на 3 юни 1970 година. Завършва Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност право. Съдружник е в Адвокатско дружество "Симеонов и Дерменджиев". Член е на Софийска адвокатска колегия. Арбитър е в списъка за вътрешни и международни спорове на Арбитражния съд към Института за международно частно право. Васил Байчев специализира в корпоративното и търговско право, облигационно право, застрахователно право, гражданско съдопроизводство, арбитраж.
Говорими езици: английски и руски език