Съдружници

Ана Велкова

Ана Велкова е съдружник в Адвокатско дружество „СИМЕОНОВ & ДЕРМЕНДЖИЕВ”.

Завършва Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност право.

Член е на Софийска адвокатска колегия. Генерален секретар е на Българската асоциация по европейско право. Тя е съосновател и председател на Спортен Клуб Адвокат.

Ана Велкова специализира в областта на гражданското право и процес, европейското право, производства за преустановяване на нарушения, административно и данъчно право, обществени поръчки, защита на личните данни.

Говори свободно английски, френски и испански език.

o Данъчно право
o Конкуренция и Европейско право
o Административно право
o Обществени поръчки
o Дружествено и търговско право
o Сливания и придобивания, Приватизации, Съвместни Предприятия
o Гражданско право и процес
o Процесуално представителство
o Автомобили
o Потребителски продукти
o Недвижими имоти