Дружествено и търговско право

Дружествено и търговско право

Tози вид право се занимава с отношенията между съдружниците в търговските дружества, както и с взаимоотношенията между две или повече търговски дружества, независимо от тяхната форма.

Дружеството има богат опит с този отрасъл на правото възоснова на множеството решени казуси във връзка със съществуването и развитието на търговските дружества, чрез които клиентите ни правят своя бизнес в областта на търговията, строителството, промишлеността, услугите, транспорта и др.