Данъчно право

Данъчно право

Дружеството се ангажира с консултации в хода на формиране на данъчната политика на компании от различни бранщове, включително и с евентуална последваща процесуална защита.

Дружеството има опит при управление и оптимизиране от страна на граждани и фирми на задълженията им за местни данъци и такси.