Сливания и придобивания, приватизации, съвместни предприятия

Сливания и придобивания, приватизации, съвместни предприятия

Дружеството има опит като консултант при преобразуване на дружества с предмет на дейност от различни браншове, включително и при преструктуриране на фирми, които осъществяват своята дейност чрез отделни юридически лица, но с един общ собственик.