Спортно право

Спортно право

Спортът и отношенията в него са структурирани и се управляват от свои собствени организационни правила, които засягат и взаимоотношенията между отделни състезатели, агенти, спортни клубове или организации (национални федерации, международни структури по съответния спорт).

Дружеството има дългогодишен опит при спорове между състезатели, клубове или други субекти на взаимоотношенията във връзка със спорта (рекламодатели, спонсори, медийни компании, родители на състезатели) по въпроси, свързани с правилата на етика и честна игра, анти-допинговите ограничения, представителство, финансиране, спонсорства, експлоатация на спортни обекти и пр.