Гражданско право и процес

Гражданско право и процес

Тази категория на правото се занимава с конкретния индивид: семейство, отношения родители – деца, наследство, етажна собственост, земеделие, правилата, по които тези отношения се развиват и съдебните механизми за защитата, прилагането, отстояването им.