Процесуално представителство и Арбитраж

Процесуално представителство и Арбитраж

Дружеството ни е с подчертан опит в представителство пред Съд: както пред националните съдилища, така и в арбитражните производства, независимо от юрисдикцията, в която е седалището на арбитража и приложимото право по спорния документ.

Дружеството е било процесуален представител в арбитражни производства, образувани и разглеждани по правилата на ICC, LCIA, VIAC, ICDR, CAS и БТПП, със седалище в Ню Йорк, Париж, Женева, Виена, Лозана, София и пр. по спорове из областта на: консултантски услуги, авиация, енергетика, телекомуникации, строителство и др.

Пред националните съдилища Дружеството се е явявало като процесуален представител на всички възможни инстанции, в множество области.