Банково дело и финанси

Банково дело и финанси

Дружеството има опит в партньорство с банкови институции, включително и по отношение на привеждане на дейността им в съответствие с изискванията на приложимите международни и европейски правни норми. Дружеството прави консултации и взема пряко участие при договаряне на кредитиране на компании и физически лица