Застрахователно право

Застрахователно право

Обичайно дружеството е съветник на застрахованите – при сключване на застрахователния договор и избор на покритията, при уреждане на последиците в случай на настъпване на застрахователно събитие, включително и понякога процесуално представителство при и по повод получаване на обезщетение.