Обществени поръчки

Обществени поръчки

Дружеството е специализирано в подготовката на документацията за възлагане на конкретна поръчка, включително и при последващата защита пред Комисия за защита на конкуренцията, като най-значим опит имаме в следните области: доставка на услуги и стоки (самолетни билети, спортно облекло, транспорт, техническо оборудване (led система), охранителни услуги), управление на отпадъци (събиране и оползотворяване), строителство и инфраструктура, включително и за поръчки, финансирани по ЗУСЕСИФ.

Дружеството разполага с не малко опит като защитник на потенциални изпълнители, които са били отстранени заради необективни критерии за избор и/или пренебрегване на императивни правни норми от страна на възложителите.

Предвид своята експертиза, Дружеството е предпочитан партньор и за публичните възложители при защитата на поставените от тях критерии и условия пред Агенция за обществени поръчки и/или Комисия за защита на конкуренцията и/или компетентния съд.