Детайли

Европейската Комисия: Д-р Ивайло Дерменджиев е единственият българин в списъка на арбитрите по двустранни спорове, породени или отнасящи се до търговските споразумения между Европейския съюз и трети страни

Европейската Комисия: Д-р Ивайло Дерменджиев е единственият българин в списъка на арбитрите по двустранни спорове, породени или отнасящи се до търговските споразумения между Европейския съюз и трети страни

На 23 юни 2022 г., Европейската Комисия (ЕК) публикува на официалния си сайт* списък на арбитрите по двустранни спорове, породени или отнасящи се до търговските споразумения от най-ново поколение между Европейския съюз (ЕС) и трети страни, най-значимите от които са с Япония, Сингапур, Виетнам, Канада и Обединеното кралство.

Д-р Ивайло Дерменджиев, доктор по международно право, специалист в сферата на международния търговски арбитраж и председател на Висшия адвокатски съвет на Република България, е единственият българин, включен в списъка на арбитрите по спорове, породени или отнасящи се до Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство, влязло в сила на 1 януари 2021 – в резултат на излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Процесът по селекцията на арбитрите продължи повече от година, а специална комисия от членове, избрани от Европейския Парламент, Европейската Комисия, Съвета на ЕС и Обединеното кралство отся най-подходящите кандидати.

Споразумението с Обединеното кралство предвижда двустепенен механизъм за решаване на спорове, възникнали при и по повод неговото тълкуване и изпълнение – писмени консултации и междудържавен арбитраж по изрично разписани в приложения към споразумението правила. Всеки решаващ орган се състои от трима арбитри – по един, посочен от всяка страна, и председател, избран от отделен списък, който не е гражданин нито на ЕС, нито на Обединеното кралство. Арбитрите постановяват междинно решение в рамките на 100 дни от началото на арбитражното производство, след което всяка от страните има 14 дни за въпроси и възражения. Решаващият състав постановява окончателно решение по спора най-късно 160 дни след започване на производството, при средна продължителност на арбитражните производства по търговски спорове пред различни арбитражни институции от две години. Решението на състава е окончателно и обвързващо за страните. Освен решение по конкретния спор, арбитрите ще имат и възможността да прилагат допълнителни санкции на нарушителите.

*https://policy.trade.ec.europa.eu/news/stepping-trade-agreements-enforcement-european-commission-publishes-pool-individuals-eligible-2022-06-23_en