Авиация

Авиация

Дружеството е една от малкото aдвокатски кантори, които консултират авиационни компании и/или оператори, както и отделни граждани или фирми, по въпроси, свързани и възникнали по повод отношения в авиацията: лизингови и превозни договори, спорове, свързани с превоза на пътници, обезщетения, застрахователни въпроси, прилагане на международните правни норми във въздухоплаването.

Дружеството е консултант на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” при Министерство на транспорта при създаване и прилагане на лицензионни норми.