Екология

Екология

Дружеството извършва консултации, включително анализи и подготовка на книжа, за съответствие на различни инфраструктурни проекти с околната среда, в частност природа, вода и отпадъци.

Дружеството притежава опит в създаване на подзаконови регулации в областта на водоползването и управлението на отпадъците