Съдружници

Константин Симеонов

Константин Симеонов е старши съдружник в Адвокатско дружество „СИМЕОНОВ & ДЕРМЕНДЖИЕВ”.

Учи в университета в Загреб. Завършва Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност право.

Преди да се присъедини към Софийска адвокатска колегия през 1977 г. Константин Симеонов придобива значителен опит като прокурор. Той специализира в наказателното право, банково право и гражданско производство.
Говори свободно сръбски и руски език.

o Данъчно право
o Банково дело и Финанси
o Гражданско право и процес
o Наказателно право и процес