Съдружници

Васил Байчев

Васил Байчев е съдружник в Адвокатско дружество "СИМЕОНОВ & ДЕРМЕНДЖИЕВ".

Завършва Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност право.

Член е на Софийска адвокатска колегия. Арбитър е в списъка за вътрешни и международни спорове на Арбитражния съд към Института за международно частно право.

Васил Байчев специализира в дружествено и търговско право, облигационно право, застрахователно право, вещно право, гражданско право и процес, търговки и спортен арбитраж.

Говори свободно английски и руски език.

o Дружествено и търговско право
o Сливания и придобивания, Приватизации, Съвместни Предприятия
o Гражданско право и процес
o Процесуално представителство и Арбитраж
o Спортно право
o Вещно право
o Застрахователно право
o Автомобили
o Телекомуникации, медии и технологии
o Производство и промишленост
o Недвижими имоти
o Строителство и инфраструктура
o Управление и обработка на отпадъците