Лични данни – политики за осъзнато обработване

Лични данни – политики за осъзнато обработване

Дружеството има дългогодишен опит с нормативната рамка във връзка със защита на данните.

С приемането на Регламент (ЕС) 2016/679, известен като GDPR, наши адвокати се специализират в създаването на Правила за прилагане на изискванията на Регламента в зависимост от естеството на дейността на всеки отделен клиент. Наши клиенти са и браншови организации, за които сме създали Кодекси за поведение.

Дружеството предоставя консултации по конкретни казуси, както и в процеса по извършване на Оценка на въздействието по реда на чл. 38 от Регламента.