Спорт, трансфери, допинг

Спорт, трансфери, допинг

Дружеството разполага с адвокати, притежаващи богати познания в сферата, както на националния, така и на международния спортен арбитраж, разрешаването на трансферни спорове и преодоляване на допинг обвинения.

Експертизата на Дружеството включва предоставяне на правни консултации относно медийни права, спонсорство, дисциплинарни въпроси и защита срещу неоторизирано използване на интелектуална и авторска собственост с маркетингова цел, включително и по отношение лика и името на конкретни спортисти и/или отбори.