Строителство и инфраструктура

Строителство и инфраструктура

Дружеството е консултант по договори за строителство и изпълнение на инфраструктурни проекти на промишлени и офисни сгради, в градоустройствени процедури, включително и в отношения с екплоатационните предприятия за доставка на електрическа енергия и водоснабдяване