Управление на отпадъци

Управление на отпадъци

Дружеството е дългогодишен съветник на няколко публични възложители (общини) при планиране и сключване на договори за възлагане на събирането на отпадъци и почистване, както и за изграждане на регионални депа за депониране и обезвреждане на отпадъци, и последващото им оползотворяване.