АДВОКАТСКА КАНТОРА „СИМЕОНОВ & ДЕРМЕНДЖИЕВ”


е едно от първите обединения на адвокати, създадени в България след демократичните промени през 1989 година. Кантората е учредена през 1991 г. от опитни адвокати със значителен професионален опит в предходните 20 години. Понастоящем в Кантората си партнират юристи с дългогодишен стаж в различни области на правото, включително и в областта на международното право и правото на ЕС.

Ние и нашите партньори…

Адвокатска кантора „СИМЕОНОВ & ДЕРМЕНДЖИЕВ” е една от първите частни адвокатски кантори, работещи в България след демократичните промени през 1989 година. Тя е създадена през 1991 г. от няколко опитни адвокати със значителна практика за предходните 20 години. Понастоящем в кантората си партнират адвокати с дългогодишен и разнообразен опит на българската правна сцена и тясно специализирани адвокати с международен профил и експертиза.
Адвокатска кантора „СИМЕОНОВ & ДЕРМЕНДЖИЕВ” работи в много тясно сътрудничество с международни адвокатски кантори от Лондон, Париж, Северна Америка, с особено развити партньорства в щата Ню Йорк, Общността на независимите държави и в съседните страни на Балканския полуостров.

Се изправяме срещу предизвикателствата…

Кантората предлага широк спектър от правни консултации и услуги в областта на гражданско право и процес, дружествено и търговско право, чуждестранни инвестиции и инвестиционни дейности, сливания, придобивания и приватизации, административно право, обществени поръчки, конкуренция и европейско право, банково дело и финанси, данъчно облагане, спортно право, вещно и застрахователно право.
Нашите адвокати участват в различни проекти, свързани с инвестиционни операции, създаване на новата българска законодателна рамка и нейното съответствие със законодателството на Европейския Съюз.
Екипът ни за процесуално представителство и арбитраж има изключителна репутация в производствата по решаване на вътрешни и международни спорове. Ние предоставяме на нашите клиенти правна помощ в арбитражни производства "ad hoc" или производства, регламентирани от правилата на ICC, LCIA, CAS, ICDR и БТПП.

Които вие срещате…

Сред множеството клиенти на адвокатска кантора "СИМЕОНОВ & ДЕРМЕНДЖИЕВ" са големи частни и държавни български и международни компании, специализирани държавни институции като Министерство на отбраната и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, общини и регионални структури, както и много други.

Екипът ни говори свободно aнглийски, френски, испански, руски, шведски и сръбски